Волинський науковий ліцей | Суспільно-гуманітарна
Суспільно-гуманітарна

 

Берладин Ольга Богданівна – методист, керівник методичної комісії, кандидат педагогічних наук, учитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційного категорії
Ковальчук Наталія Миколаївна – учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»
Дудік Валентина Петрівна - учитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Євтушина Марія Василівна - учитель історії та правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», знаком «Василь Сухомлинський»
Капець Майя Петрівна - учитель історії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
Кратік Надія Вікторівна - учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
Мазурчук Олена Григорівна - учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист
Чепіль Тамара Теофанівна - учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Шутяк Тетяна Володимирівна - учитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»
Кицан Олена Вікторівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки, керівник індивідуальної роботи із зарубіжної літератури, керівник гуртка «Шедеври модернізму: вивчення української і зарубіжної літератури у мистецькому контексті»
Головій Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри тоерії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки, керівник гуртка «Українознавство»
Вітюк Валентина Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент, керівник гуртка «Педагогіка»;
Салій Ірина Василівна - учитель мистецтва, спеціаліст 
Проблема над якою працює суспільно-гуманітарна методична комісія: «Гуманітарна спеціалізація в умовах інформаційної епохи».
 
Основні напрямки роботи суспільно-гуманітарної методичної комісії:
· реалізація концепції «Нової української школи»;
· удосконалення змісту, форм і методів навчання;
· упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій;
· вивчення, накопичення, апробація, впровадження у практику передового педагогічного досвіду, нових освітніх технологій ;
· надання методичної допомоги вчителям в оволодінні інноваційними технологіями навчання;
· удосконалення матеріально-технічної бази кабінета, поповнення навчально-методичними посібниками, методичними розробками;
· стимулювання творчого пошуку педагогічного колективу, залучення учителів до науково-дослідницької, експериментальної роботи;
· неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їхньої ерудиції та компетентності в організації освітнього процесу;
· створення умов для реалізації навчальних можливостей кожного здобувача освіти на основі творчих особистісних якостей педагога;
· модернізація та удосконалення матеріальної бази методичного кабінету, поповнення його навчально-методичними посібниками;
· формування у здобувачів освіти уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення;
· забезпечення засвоєння здобувачами освіти орфографічних та граматичних норм української літературної мови;
· модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу, що забезпечує розвиток особистості, здатної на відповіді, адекватні викликам часу;
· реалізація завдань системи національного виховання здобувачів освіти, спрямованої на формування світоглядної підготовки, соціальної активності і громадянської відповідальності;
· розвиток задатків і обдарувань кожного здобувача освіти і забезпечення на цій основі компетентності і конкурентоспроможності особистості;
· інтенсифікація освітнього процесу та організація самостійної роботи здобувачів освіти на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін;
· розв’язання завдань гуманізації освіти, плекання творчої особистості здобувача освіти;
· організаційно-методичне забезпечення практичних та семінарських занять під час вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу.Наші
партнери: