Суспільно-гуманітарна

 1. Ковальчук Наталія Миколаївна – голова науково- методичної комісії, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
 2. Берладин Ольга Богданівна – учитель англійської мови, спеціаліст.
 3. Дудік Валентина Петрівна - учитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
 4. Євтушина Марія Василівна - учитель історії та правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист,  нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», знаком «Василь Сухомлинський».
 5. Капець Майя Петрівна - учитель історії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.
 6. Краснобаєва Богдана Олегівна - учитель англійської мови, німецької мови, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії.
 7. Кратік Надія Вікторівна - учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії, старший учитель.
 8. Куява Людмила Василівна - учитель мистецтва, спеціаліст І  кваліфікаційної категорії.
 9. Мазурчук Олена Григорівна - учитель української мови та літератури,  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.
 10. Чепіль Тамара Теофанівна - учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
 11. Шутяк Тетяна Володимирівна - учитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист,  нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
 12. Кравчук Володимир Миколайович – кандидат юридичних наук, керівник індивідуальної роботи з правознавства.
 13. Моклиця Марія Василівна – професор, доктор філологічних наук, керівник індивідуальної роботи з української літератури.
 14. Моклиця Андрій Володимирович– кандидат філологічних наук, керівник індивідуальної роботи з української мови.
 15. Гаврилюк Олександр Никифорович – кандидат історичних наук, керівник індивідуальної роботи з історії.
 16. Кицан Олена Вікторівна - кандидат філологічних наук, керівник індивідуальної роботи із зарубіжної літератури.
Науково-методична проблема:  «Гуманітарна спеціалізація в умовах інформаційної епохи».
 
Основні напрямки роботи науково-методичної комісії суспільно-гуманітарних наук:
·  реалізація концепції «Нової української школи»;
·  удосконалення змісту,форм і методів навчання;
·  упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій;
·  вивчення, накопичення,апробація, впровадження у практику передового педагогічного досвіду, нових освітніх технологій ;
·  надання методичної допомоги вчителям в оволодінні інноваційними технологіями навчання;
·  удосконалення матеріально-технічної бази кабінета, поповнення  навчально-методичними посібниками, методичними розробками;
· стимулювання творчого пошуку педагогічного колективу, залучення учителів до науково-дослідницької, експериментальної роботи;
· неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їхньої ерудиції та компетентності в організації навчально-виховного процесу;
· створення умов для реалізації навчальних можливостей кожного учня на основі творчих особистісних якостей педагога;
· модернізація та удосконалення матеріальної бази методичного кабінету,поповнення його навчально-методичними посібниками;
· формування  у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення;
· забезпечення  засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови;
· модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу, що забезпечує розвиток особистості, здатної на відповіді, адекватні викликам часу;
·  реалізація завдань системи національного виховання учнів, спрямованої на формування світоглядної підготовки, соціальної активності і громадянської відповідальності;
·  розвиток задатків і обдарувань кожного учня і забезпечення на цій основі компетентності і конкурентоспроможності особистості;
·  інтенсифікація освітнього процесу та організація самостійної роботи учнів на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін;
·  розв’язання завдань гуманізації освіти, плекання творчої особистості учня;
·  організаційно-методичне забезпечення практичних та семінарських занять під час вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу.Наші
партнери: