Головна / Учасники освітнього процесу / Науково-методичні комісії / Виховної роботи та фізичної культури
Виховної роботи та фізичної культури

 
Кабанов Володимир Іванович – голова методичної комісії з виховної роботи та вчителів фізичної культури, учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Лагода Оксана Петрівна – учитель основ здоров’я, вихователь, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вихователь.
Повар Олег Васильович – учитель фізичної культури та предмету «Захист України», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист.
Слюсарук Тарас Сергійович –  учитель фізичної культури, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.
Головатська Неля Йосипівна – учитель предмету «Захист України (основи медичних знань)», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».Архів поді
Булюк Тетяна Миколаївна – вихователь, учитель трудового навчання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Боровська Лілія Ярославівна – вихователь, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.
Губська Тетяна Петрівна - вихователь, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.
Кабанова Алла Борисівна - вихователь, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Парполіта Людмила Анатоліївна -  вихователь, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.
Пшонюк Олена Миколаївна - вихователь, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Ткачук Леонід Олександрович - вихователь, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Тарасюк Юлія Миколаївна – соціальний педагог, класний керівник, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Рибковська Ірина Леонідівна – психолог, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії.
Осійчук Ольга Миколаївна – вихователь, спеціаліст II кваліфікаційної категорії.
Третевич Борис Михайлович – керівник гуртка «Географічне краєзнавство», Майстер спорту України.
 
Проблема над якою працює суспільно-гуманітарна методична комісія: «Формування та  розвиток соціальної та громадянської компетентностей засобами виховних інноваційних технологій. Методичні аспекти формування ціннісного ставлення  до здоров'я та здорового способу життя  здобувачів освіти».
 
Основні напрямки роботи суспільно-гуманітарної методичної комісії: 
- реалізовувати завдання, визначені у Законі України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положенні про науковий ліцей, Статуті Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради;
- виховувати освічену, соціально-активну і національно-свідому особистість, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, здатну до самоосвіти та самовдосконалення;
- формувати моральну, духовну, соціально-компетентну особистість, яка успішно може реалізувати себе та готова до конкурентного вибору свого місця в житті;
- виховувати в здобувачів освіти ціннісне ставлення до суспільства і держави, до людей, природи, мистецтва, праці, до себе та свого фізичного, психічного, соціального «Я»;
- спонукати ліцеїстів до формування культури здорового способу життя;
- удосконалювати зміст, форми і методи навчання на уроках фізичної культури та предмету «Захист України»;
- запроваджувати здоров’язберігаючі технології;
- забезпечувати  диференційований підхід до здобувачів освіти з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовки та статі;
- підвищувати професійну майстерність педагогів щодо формування громадянської компетентності в умовах інноваційного освітнього середовища.
 Наші
партнери: