Головна / Освітній процес / Виховна робота
Виховна робота

Виховна робота ліцею спрямована не тільки на формування необхідних компетенцій, надання ґрунтовних знань з різних предметів, а й на формування громадянина, патріота, інтелектуально – розвинену, духовну і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціативним впливам, справлятися з особистісними проблемами, творити себе і оточуючий світ.
Виховання учнів в ліцеї здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплюючи весь навчально-виховний процес. Учні залучаються до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема й пізнавальної, оздоровчої, трудової, спортивної, художньо-естетичної, культурної, екологічної, що організовується в позаурочний час.

Для досягнення поставленої мети в ліцеї реалізовуються такі завдання:

  1. організація виховного процесу в колективі учнів та в роботі з батьками на засадах педагогіки співробітництва;
  2. змістове наповнення програми виховання з урахуванням особливостей учнів і навчально-виховного процесу;
  3. співпраця з органом учнівського самоврядування «Лідер»;
  4. створення умов для особистісного зростання кожного вихованця ліцею (створення ситуації успіху);
  5. задоволення потреб особистості вихованців ліцею (духовних, фізичних, психологічних);

Сьогодні ліцей – це осередок виховання, в тому числі самовизначення і самореалізації кожного ліцеїста, де головний акцент переноситься на формування саме моральних, духовних цінностей особистості. Ціннісне ставлення до людей виявляється в моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, справедливості, доброзичливості, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показником морального виховання випускника нашого закладу є єдність моральної свідомості і поведінки, єдність слова і діла, наявність активної життєвої позиції.

В ліцеї протягом багатьох років діє рейтингова система діяльності учнів яка спрямована на стимулювання систематичної, ритмічної, самостійної роботи ліцеїста, підвищення об’єктивності оцінювання знань та практичної діяльності.
Дирекцією ліцею продумано систему заохочень, які в рейтингу класу посіли призові місця: це і нагородження цінними призами, безкоштовними путівками на екскурсію і на право літнього відпочинку в Карпатах.

Учнівська рада

1.Навчальний сектор:   
Лінник Богданна 9-Б, Сцьольна Анна 9-Б, Прокоп’юк Анна 9-Б, Гузар Аліна 8-В, Ахремчик Михайло 8-В, Козка Валерія 8-В.
 
2.Інтелектуальний сектор:
Губалюк Анастасія 9-А, Дишко Уляна 11-Б, Луцик Іван 11-Б, Мельник Марина 8-А, Панасюк Дарина 8-А, Яковчук Іван 8-А, Сацик Дмитро 8-А.
 
3.Сектор відпочинку, спорту та дозвілля:
Гетюк Ярослав 11-Б, Кальковець Орест 11-А, Михалік Анна 11-А, Поган Ілона 11-А, Дядюк Мирослава 11-А, Омельчук Роман 9-А, Лукашук Костянтин 9-А.
 
4.Волонтерський сектор:
Шафранський Андрій 10-Б, Булакевич Анна 10-Б, Костюк Юлія 10-Б, Романчук Іванна 10-А, Мельник Дарина 10-А, Герчук Ірина 10-А.
 
5.Інформаційний сектор:
Балик Анна 9-В, Жилко Софія 9-В, Тригуб Анна 9-В, Медведюк Христина 8-Б, Лакодей Антоніна 8-Б, Конопельнюк Назар 8-Б.
 

 
 
 Наші
партнери: