ДПА
Все про ДПА
Що таке ДПА?
 
ДПА — державна підсумкова атестація — це перевірка того, наскільки освітній рівень здобувачів освіти відповідає державним вимогам.
 
ДПА здають випускники 9-х, 11-х класів. В 11-му класі ДПА проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Це означає, що результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються випускникам 11 класів як результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти.
 
ДПА проводиться наприкінці навчального року з предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України. Обов’язковою є атестація з української мови.
 
ДПА проводиться у письмовій формі. Завдання укладаються навчальними закладами відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.
 
Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними критеріями оцінювання. Бали, отримані за атестацію, не впливають на річні оцінки і виставляються окремо.
 
Заклади освіти самостійно визначають строки проведення ДПА, крім ДПА у формі ЗНО. Учні, які пропустили ДПА з поважних причин (хвороба, смерть близьких, надзвичайні ситуації, навчання за кордоном), мають право пройти атестацію в інші строки. Учні 11-х класів, які не пройшли ДПА під час основної сесії ЗНО, мають право пройти атестацію під час додаткової сесії ЗНО.
 
ДПА у 9-му класі
У 9-х класах державна підсумкова атестація проводиться з трьох предметів: українська мова, математика і третього предмету – іноземна мова (9-А клас), хімія (9-Б клас), іноземна мова (9-В клас) відповідно до рішення педагогічної ради ліцею (протокол №5 від 04.02.2020 р.
 
 
 
 
ДПА в 11-му класі
Випускники 11-го класу учні складають атестацію у формі ЗНО з трьох предметів:
українська мова та література — обов’язково;
історія України або математика — на вибір;
будь-який предмет з визначеного переліку на вибір випускника.
 
Для проходження ДПА можна обрати і математику, і історію України. 
 
На що впливають результати ДПА?
Результати ДПА заносяться в додатки до свідоцтва про базову загальну середню освіту (9 клас) та свідоцтва про повну загальну середню освіту (11 клас), і враховуються при розрахунку середнього балу, а також при визначенні претендентів на золоту або срібну медаль.
 
Документи, які регулюють дане питання
 
 

Наказ Міністерства освіти і науки  №1332 від 23.10.2019 "Деякі питання проведення в 2019/2020 н.р. державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту"

ДПА-2020
У 2020 році як оцінки за ДПА для випускників старшої школи закладів загальної середньої освіти буде зараховано результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів (наказ Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2019 року за №578/33549):
1) українська мова і література (українська мова)
2) математика або історія України (період 20 – початок 21 століття) – за вибором випускника
3) навчальний предмет за вибором випускника (математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька, мови, біологія, географія, фізика, хімія).
 
Звертаємо увагу, що для проходження ДПА можна обрати й математику, й історію України.
 
У разі проходження ДПА у формі ЗНО з іноземної мови, випускники старшої школи закладів загальної середньої освіти, які вивчали цю іноземну мову:
на рівні стандарту або академічному рівні, отримують оцінку за державну підсумкову атестацію за результатами виконання завдань 1–32 і 49–59 (43 завдання);
 
 Наші
партнери: